Privacy - Zinwerkt Skip to content

Privacy

Informatie over ons

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van ZinWerkt, gevestigd op Joseph Ledelstraat 124, Den Haag, 2518 KM, Nederland, e-mail: info@zinwerkt.nl, telefoon: 070-8200230, met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website (https://zinwerkt.nl) gebruikt (de “Service”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u hiermee niet instemt, maak dan geen gebruik van de Service.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en zullen het herziene privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen nadat het herziene beleid op de Service is geplaatst, en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Service na die tijd vormt uw acceptatie van het herziene privacybeleid. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie die we verzamelen

We verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke informatie over u:

  1. Naam
  2. E-mail
  3. Telefoonnummer
  4. Adres
Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 1. Marketing/promotionele activiteiten
 2. Testimonials
 3. Ondersteuning
 4. Administratieve informatie

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en uw informatie alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen en alleen voor de doeleinden waarvoor u toestemming heeft verleend, tenzij de wet ons anders verplicht.

Hoe we uw informatie delen

We zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden overdragen zonder uw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 1. Advertentiediensten
 2. Marketingbureaus
 3. Wettelijke entiteiten
 4. Analyse
 5. Gegevensverzameling en -verwerking


We eisen van dergelijke derden dat ze de aan hen overgedragen persoonlijke informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te vervullen.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook bekendmaken in de volgende gevallen: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om onze overeenkomsten met u af te dwingen, inclusief dit privacybeleid; of (3) om te reageren op beweringen dat uw gebruik van de Service inbreuk maakt op de rechten van derden. Als de Service of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen door een ander bedrijf, wordt uw informatie een van de activa die aan de nieuwe eigenaar wordt overgedragen.

Bewaring van uw informatie

We bewaren uw persoonlijke informatie bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun accounts hebben beëindigd of zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld zoals uiteengezet in dit privacybeleid. We moeten bepaalde informatie mogelijk langer bewaren, zoals het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wet of om andere legitieme redenen zoals het handhaven van juridische rechten, het voorkomen van fraude, enz. Restinformatie die niet naar u (direct of indirect) kan worden herleid en geaggregeerde informatie kan voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten

Afhankelijk van de geldende wetgeving heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren of te verwijderen, een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of bezwaar te maken, ons te verzoeken uw persoonlijke informatie naar een andere entiteit over te dragen, uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en andere relevante rechten die van toepassing kunnen zijn op de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@zinwerkt.nl. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of het profileren dat we voor marketingdoeleinden uitvoeren door ons te schrijven naar info@zinwerkt.nl.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming voor de verwerking ervan intrekt voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang heeft tot de gevraagde services of deze niet kunt gebruiken.

Cookies

Om meer te weten te komen over hoe we deze technologieën gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze volgtechnologieën, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging

De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gegeven de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen en bijgevolg kunnen we de beveiliging van enige informatie die u naar ons verzendt niet waarborgen en doet u dit op eigen risico.

Links naar derden en gebruik van uw informatie

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van der

den. We raden u aan het privacybeleid van elke website te lezen die u bezoekt.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via info@zinwerkt.nl.