Payroll en Backoffice - Zinwerkt Skip to content

UITZENDEN & DETACHEREN

Meer vrijheid en minder zorgen met ZIN Payroll, dat is Onbezorgd Ondernemen met ZIN.

U bent ondernemer met een bepaald doel voor ogen. Personeelsadministratie en -risico’s bij ziekteverzuim, piekdrukte en conflicten kunnen uw onderneming sterk belemmeren. ZIN Payroll ontzorgt u daarin. Nieuwe medewerkers werft u zelf en meldt ze aan bij ZIN. Wij zorgen voor de rest. Van contract, administratie tot en met salarisbetaling. Wij geloven erin dat u als ondernemer uw personeel weet te binden aan uw bedrijf. ZIN Payroll is een toegevoegde waarde en werkt in het verlengde van uw organisatie. Volledig transparant.

VOORDELEN PAYROLL

SCHERPE TARIEVEN

Helder en scherp tarief verwerkt in het uurtarief van uw personeel.

FLEXIBILITEIT

Personeel tot 5,5 jaar flexibel inzetten zonder contract voor onbepaalde tijd.

Bespaar tijd en RISISCO'S

Van werkgeversplichten, salarisbetaling, administratie tot en met ziekte risico’s.

WAT VERZORGT ZIN NOG MEER?

LIEVER GEEN VAST CONTRACT AANBIEDEN?

KIES DAN PAYROLL

Na maximaal 2 jaar of 3 contracten heeft uw medewerker recht op een contract voor onbepaalde tijd. Heeft u dat punt bereikt maar is een vast contract een te hoog risico voor u? Kies dan voor ZIN Payroll.

Met ZIN Payroll kunt u medewerkers tot 4 jaar en/of 6 (tijdelijke) contracten aan u binden, voordat u een vast contract hoeft aan te bieden. Indien uw medewerker direct start via ZIN Payroll, betreft de payroll periode zelfs tot 5,5 jaar. Na deze periode kunt u de medewerker alsnog een vast contract aanbieden of afscheid van elkaar nemen. In de tussentijd ontzorgen wij u geheel op personeelsvlak zoals contractenafhandeling, salarisbetaling, administratie, ziekte en verzuim.