Gebruikersvoorwaarden - Zinwerkt Skip to content

Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Zinwerkt (hierna te noemen “de website”). Door gebruik te maken van de website, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

  1. Intellectueel eigendom

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de website, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s en grafische elementen, zijn eigendom van Zinwerkt of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zinwerkt materiaal van de website te kopiëren, verspreiden, wijzigen, verkopen of op enige andere wijze te gebruiken.

  1. Gebruik van de website

3.1 Het gebruik van de website is op eigen risico. Zinwerkt streeft ernaar om de informatie op de website accuraat en up-to-date te houden, maar geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.

3.2 Zinwerkt is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade.

  1. Externe links

4.1 De website kan links bevatten naar externe websites die niet onder controle staan van Zinwerkt. Zinwerkt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze websites.

  1. Wijzigingen en beëindiging

5.1 Zinwerkt behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in de website, inclusief deze algemene voorwaarden. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig deze pagina te controleren op eventuele wijzigingen. Door de website te blijven gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, ga je akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

5.2 Zinwerkt behoudt zich ook het recht voor om de website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of de toegang tot de website te beperken.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

6.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland.